specialist verlichting meubelzaak

Ontdek hoe MEGA specialist is geworden in het verlichten van een meubelzaak door jarenlang opgebouwde expertise (1), door specifiek ontwikkelde armaturen (2) en door doorgedreven meettechnieken en AI (3).

Opbouw van expertise in het verlichten van een meubelzaak

Hoewel de MEGA mentaliteit zeer fel is gericht op vooruitdenken, kijken we met grote trots terug op een specialisme sinds begin de jaren ‘90. MEGA is een specialist lichtontwerpbureau, lichtconceptbureau, lichtadviesbureau voor meubelzaken.

Binnen het retaillandschap, kenmerkt een meubelzaak zich doorgaans door zijn oppervlakte, zijn verkoopaanpak en het typerende klantengedrag. Goede verlichting, lichtarmaturen voor een meubelzaak scoren goed op verbruik, op esthetiek en op lichtbeeld. Energiezuinige verlichting, lichtarmaturen voor meubelzaken is een element dat meteen voelbaar is voor de meubelondernemer en iets wat bijdraagt tot een positieve ROI return on investment. 

Specifiek ontwikkelde armaturen voor een meubelzaak. Reflex alom.

Om een optimale verdeling van het licht vanuit 1 toestel te bekomen, heeft MEGA sinds vele jaren een (gepatenteerde) techniek ontworpen, waarbij het licht optimaal wordt verdeeld te vertrekken van één lichtbron. Deze gepatenteerde techniek is terug te vinden bij verlichting, lichtarmaturen die in de markt bekend staan als spiegellampen, reflexarmaturen, reflextoestellen of simpelweg reflexen. Deze verlichting op basis van spiegels en interne reflecties van het licht, zorgen er voor dat men kan vertrekken van één lichtbron, en het licht vervolgens kan verdelen in basislicht recht omlaag en 3 tot 4 accenten in de ruimte, opgeteld dus 5 lichtbewegingen.

Doorgedreven ontwikkelingen op de reflexarmaturen, reflexen, spiegellampen hebben geleid tot technische, lichttechnische perfectie: geen lichtvervuiling of schaduw naar beneden toe of in de accenten. Het basislicht in combinatie met de accenten vormt een contrastverhouding van 1 op 3, een contrastniveau dat bij de klant leidt tot een optimaal welbehagen. De accenten zijn regelbaar en geven een kern van 500 Lux tot 750 Lux in een opstelling van 16m2. 

Meer omzet door aangepaste verlichting in een meubelzaak? Meten is weten.

De MEGA mentaliteit is fel gericht op vooruitdenken, en het interpreteren van data is daarvan een onderdeel. De toegepaste principes in het lichtplan, lichtadvies, lichtontwerp in het verleden hebben voor onze klanten geleid tot succes, tot meeromzet en tot grotere tevredenheid bij klanten. Vanuit lichttechnisch standpunt is het in meubelzaken van groot betaling om een juiste dynamiek te creëren, dit uitgaande van een (meetbare) beleving van klanten. Klanten ervaren in elke ruimte een spanningsboog. Deze spanningsboog kan snel pieken en leiden tot een snelle aankoop. Ideaal bijvoorbeeld in een fashion omgeving waarbij een spijkerbroek gekocht wordt. Echter, de verzadiging van aandacht treedt snel op en na 10 minuten zal de klant allicht niet geprikkeld worden om verder te ontdekken. Het magische moment waarbij een bezoekende klant ook een kopende klant wordt, is verdwenen. Meubelzaken willen klanten verwennen, dit omdat de zaak te groot is om in enkele minuten te ontdekken, én omdat het verkochte artikel meer aandacht vraagt. Een meubelzaak is dus gebaat bij een spanningsboog die in evenwicht is en die varieert. Dat wil zeggen dat klanten idealiter geïnspireerd zijn om meubelsettings te ontdekken, om vervolgens een moment van rust te ervaren, een moment dat staat voor een mentale reset. 

Om de dynamiek van de klant te doen variëren, is het lichtadvies, lichtontwerp van MEGA er op gebouwd om diverse schillen te ervaren in de meubelzaak.

Een sociale schil is de plek waar mensen graag zien en gezien worden, waar het luid is, waar deals worden beklonken en waar koffie wordt gedronken. In deze schil kan de klant in sneltempo ontladen en zich klaarstomen voor een nieuwe spanningsboog in de ontdekkingswereld. Een volgende schil is de ontdekkingsschil. Afhankelijk van de klant, is deze fase chaotisch of net zeer gericht. Het belangrijkste is alleszins dat gedurende deze ontdekkingsfase de klant traag wandelt bij de artikelen die interessant zijn. De klant vertoont vervolgens ook de neiging om in te zoomen en om meubelsettings binnen te stappen. Op het moment dat de klant overgaat tot het ontdekken van het meubel door fysieke gewaarwordingen, aanrakingen, zijn vele remmingen weggenomen. In een volgende fase gaat de klant terug naar een sociale schil, of gaat de klant net verder in een focusschil. Tijdens het moment van focus dient er rust te zijn en ligt de aandacht ten volle op de specifieke klant-product combinatie. Andere klanten doen er niet toe, met de kleine kanttekening dat klanten graag tonen dat men koopt. Men is blij en deze blijheid laat men graag zien.

De drie schillen in de meubelzaak worden met een andere lichtmix benadert. Met lichtmix wordt verstaan de opstelsom van volgende elementen: warmte van het licht, gemiddelde hoeveelheid van het licht, spreiding van het licht en daarmee dus het contrastniveau en/of egaliteit, beperking verblinding. Door met deze elementen te spelen, is MEGA in staat om de diverse schillen in een meubelzaak te creëren.

Meten is weten. Aan de hand van camera’s en sensoren heeft MEGA dit welbepaalde klantengedrag in kaart weten te brengen en de theorie rond de variërende spanningsboog verfijnd.

Op het palmares van MEGA staan volgende formules. Voor de diverse formules werden we al dan niet in een conceptfase betrokken om los van verlichting, een interessante stroom van klanten te begeleiden: XOOON, H&H, House of Living, Auping, Montel, Pronto, Profijt, Trendhopper, Superkeukens, Baenks, Goossens, House of Dutch, Binnen, Beter Bed, Totaalbed, …