lichtplan, lichtstudie, lichtadvies

Eén van de hoofdactiviteiten binnen MEGA is het uitdenken van weloverwogen lichtplannen, lichtstudies of lichtconcepten. Het uitwerken van lichtplannen is een discipline waar MEGA naam en faam in heeft opgebouwd. Aarzel zeker niet om contact op te nemen voor verder overleg als u met een lichtvraagstuk zit, want geen enkel lichtplan is succesvol zonder voldoende overleg en interpretatie van de wensen van de klant en de doelen van de bestemmingsruimte.

Lichtplan terminologie

Bedrijven die zoeken naar een lichtplan, zoeken tevens ook onder de noemer verlichtingsplan, lichtconcept of lichtstudie. De manier van zoeken maakt vaak duidelijk waar de nadruk en nuance wordt gelegd van de ondernemer, installateur of architect uit.

Een lichtplan of verlichtingsplan is een alles omvattende studie, waarbij een lichtoplossing wordt gevonden voor de desbetreffende ruimte. Deze lichtoplossing bestaat uit een lichtberekening, doorgaans gemaakt in Dialux, Dialux Evo, een 2D lichtplan en een oplichting van de gebruikte verlichting, armaturen. 

Bedrijven die zoeken specifiek op een lichtstudie, zijn doorgaans specifieker op zoek naar de studie zelf. Zo kan het detail waarmee een studie wordt gemaakt op maat van de aanvrager worden bepaald. Een installateur dient soms meerdere oplossingen aan te dragen en de mate van lichtcomfort af te wegen ten opzichte van het uiteindelijke lichtresultaat.

Bedrijven die zoeken specifiek op lichtconcept, zijn doorgaans specifieker op zoek naar de range van mogelijkheden van verlichting, dit zowel op gebied van esthetiek van lichtarmaturen verlichtingstoestellen, als op gebied van diverse lichtoplossingen. Bij een lichtconcept wordt doorgaans op beide fronten een advies gegeven.

Referenties lichtplan

Voorbeelden van bedrijven waar MEGA het lichtconcept voor heeft bedacht, zijn:

 • kantoren ROCHE te Brussel
 • Flagship store MERCEDES te Amsterdam
 • Xooon concept, een formule van HABUFA
 • Pronto concept, een formule van de IMG groep
 • Profijt concept, een formule van de IMG groep
 • Beter Bed, een formule van Beter Bed
 • Totaalbed formule

Doel lichtplan

Het doel van een lichtplan, verlichtingsplan, lichtconcept, lichtstudie is meerwaarde creatie aan de ruimte. 

Meerwaarde in een retailruimte, winkel wil zeggen meer conversies van aangekochte producten en diensten bij klanten, meer comfort voor het personeel en energiebesparing. Op die manier raakt een goed lichtplan zowel de cash in van een bedrijf, als een gereduceerde cash out.

Meerwaarde in een kantooromgeving, betekent een hogere aandachtspanne, meer productiviteit doorheen de dag – of anders gezegd minder vermoeidheid -, meer aansluiting bij een natuurlijk dagritme – beter bekend als human centric lighting -, en een aansluiting bij de diverse sferen. Een koffiecorner valt immers onder de sociale schil (kortere verblijfstijd, luider, meer chaotisch, reset van een geconcentreerd brein), en een geluidsdichte focusrruimte valt immers onder focus schil (langere verblijfstijd, stil, brein op volle toeren).

Meerwaarde voor utiliteit, hospitality, betekent comfort in alle vormen van bewegen van mensen, van gezellig zitten tot functioneel wandelen van a naar b. Dit comfort zit dan zowel in de esthetiek van de armaturen, verlichting als in de lichtoplossing zelf.

Lichtplan technisch gezien

De basis. In de basis vertrekt een lichtplan bij wensen van de klant, vertaald naar de diverse lichtgrootheden (lux, lumen, egaliteit, contrast, warmte, kleurechtheid)., vertaald naar verlichting, armaturen met bepaalde vormgevingen.

De invulling van de diverse lichtgrootheden kan bepaald worden aan de hand van lichtberekingsprogramma’s, waarvan Dialux en Dialux Evo de meest gebruikte zijn. 

Het controleren van de output van de lichtberekeningsprogramma’s met know-how en ervaring, is echter essentieel. Een lichtberekening kan bijvoorbeeld bepalen dat een ruimte 100 spots behoeft om aan een gemiddelde hoeveelheid licht te komen, maar houdt er geen rekening mee dat deze spots in de praktijk worden uitgelicht, en daardoor een groot deel van het totale licht valt op verticale vlakken, en niet geheel bijdraagt aan het theoretische, gemiddelde lichtniveau.

Kwaliteit van een lichtplan

De ervaring en know-how binnen MEGA maken dat onze lichtplannen, lichtstudies en lichtconcepten van een bovenstaande kwaliteit zijn. Laat dat een kwaliteit zijn die binnen het familiebedrijf is bewaard gebleven.

Lichtplannen bevestigd – CAMERA + AI (artificial intelligence)

De doelen van een goed lichtplan, zijn onder andere meer conversies in retailomgevingen, winkels, meer rust op een focus werkplek en een verhoogde happy index. 

De trend van IOT (internet of things) en data gathering online en offline, heeft ook MEGA bereikt. Zo is MEGA vandaag de dag in staat om de impact van een goed lichtplan, lichtstudie en lichtconcept te toetsen met de praktijk. Aan de hand van camera’s en sensoren, verwerking van beelden via AI (artificial intelligence) en interpretatie van data, is MEGA in staat om te meten wat er gebeurt, en meten is weten. Enkele zaken die we kunnen bepalen:

 • heatmap van klantkbewegingen in functie van bijvoorbeeld demografie en tijdstip op de dag
 • Heatmap van focuswerk in een open office kantooromgeving. Resultaat hieruit is het bepalen van het aantal benodigde focusplekken.
 • Wandelsnelheid.
 • Happy index op basis van mimiek.